Vyhľadávanie   Ikona Facebook
Čo majú títo úspešní športovci spoločné?
Vedia, že tréning mentálnych zručností posúva ich výkonosť.

Koučing

Koučing nie je poradenstvom, nie je mentorovaním, nie je „kopírovaním iných techník“.

Tri možnosti využitia koučingu v športe:

1. KOUČING AKO ROZHOVOR

Je to cielený rozhovor kouča a klienta, ktorý mu pomáha odkrývať jeho potenciál, riešiť problémy, odblokovať staré vzorce správania. Je to konštruktívny dialóg, pomocou ktorého športovec premýšľa nahlas a posúva sa vo svojej výkonnosti, hravo rieši na prvý pohľad neriešiteľné situácie a na prekvapenie všetkých to ide bez stresu, kriku a napätia…Nástrojom kouča sú otázky.

2. KOUČING AKO PODPORA PRIRODZENÉHO UČENIA SA

Pamätáte si ešte ako ste sa naučili rozprávať, chodiť, bicyklovať? Toto je úlohou kouča navodiť počas tréningu takéto nekonfliktné prostredie, takýto stav „harmonickej koncentrácie“ , kedy športovec je uvoľnený a hravo zvláda cvičenia, rýchlejšie sa učí a zdokonaľuje. Tento moment je dôležité si uvedomiť hlavne pri práci s mládežou, aby z pohybu, športu mali zážitok, nie stres a traumu. Potom neskôr sa čudujeme, že športovec v zápase nepodáva také výkony, ako na tréningu…Tu vychádzame z techník a metód tzv. INNER GAME.

3. KOUČING AKO PRÍSTUP

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“
–Sir John Whitmore–

Môžeme ovládať rôzne techniky, postupy, modely, môžeme byť špecialistami na kondičnú prípravu, taktiku, ale všetko je nám to zbytočné, keď neveríme v potenciál športovca.

Koučing je cieľavedomá práca s kľúčovými princípmi DUO. Ak kouč postupuje správne, tak u športovca by mali rásť:

  • D – Dôvera v svoje schopnosti
  • U – Uvedomenie / jasnosť pohľadu na vec
  • O – Ochota, Odvaha prevziať zodpovednosť v krízových situáciach

KTO JE KOUČ

Špecialista, ktorý vie svojim klientom klásť vhodné otvorené otázky a vedie s ním dialóg, ktorý má jasne definované etapy a vedie k riešeniu vopred zadefinovaných problémov, situácii, blokov, či starých vzorcov správania sa. Kouč je neutrálny, neradí, nepodsúva riešenia, nementoruje. Kladením správnych otázok prenecháva riešenie na svojho klienta. Vie ako, kedy a kde sa „správne opýtať“.

PRÍBEH NAPOVIE VIAC

Jedno futbalové mužstvo v Anglicku sa niekoľko sezón potýkalo so stratou formy. Išli od jednej prehre k druhej, atmosféra v kabíne bola napätá, manažér – tréner bol zúfalý, menil zostavu každý zápas, vyžadoval od hráčov prísnu disciplínu, udeľoval pokuty, kupoval a predával hráčov, menil taktiku a stratégiu, nakoniec rezignoval. Svoje správanie zmenil, bol na hráčov milý, vľúdny, ale nič nepomáhalo, výsledky sa nezlepšili, mužstvo zostúpilo do nižšej súťaže a tak sa zmieril s myšlienkou, že je to „futbalový osud“.

Majiteľovi klubu došla trpezlivosť a nakoniec pristúpil k nepopulárnemu opatreniu – výmene trénera. Ale po viacerých zbabraných sezónach zohnať trénera bolo viac ako ťažké. Do tejto práce sa nechcelo nikomu. Tesne pred začiatkom novej sezóny sa na prekvapenie všetkých majiteľovi klubu prihlásil človek, ktorého nikto z futbalových kruhov nepoznal. A ani nemohol. Nemal potrebné futbalové vzdelanie trénera a navyše nikdy futbal nehral. Predstavil sa, že je kouč a že sa pokúsi do dvoch mesiacov zmeniť výsledky jeho tímu, ale nie je lacný. Majiteľ nemal na výber a prikývol. Kouč začal so svojimi zverencami pracovať. Na počudovanie všetkých hráči prestali tak intenzívne a často trénovať futbalové veci, tréningy neboli o pokynoch, drile a napätí. Na podnet kouča sa začalo viac komunikovať. Po prvých sedeniach a cielených rozhovoroch začalo sa meniť správanie hráčov, atmosféra v kabíne bola uvoľnená a herná disciplína sa na počudovanie všetkých zlepšila. A div sa svete, mužstvo začalo vyhrávať. Opäť zavládla eufória a diváci sa vrátili na tribúny. Po dvoch mesiacoch úspešnej práce sa prišiel kouč rozlúčiť s majiteľom, ktorý sa ho spýtal, čo je dlžný? Kouč z ľahkosťou v hlase povedal, že jeho pláca je 20 000 libier. Majiteľ sa začudoval nad výškou sumy a požiadal kouča, aby mu rozpísal túto sumu. V nej stálo: 20 libier – papier a perá, 19 980 libier – vedieť sa správne pýtať, veriť v potenciál hráčov, orientovať sa na cestu, nie na výsledok.

Snaha, dril a tréning sú dôležité aspekty v živote každého športovca, avšak vedieť toto úsilie nasmerovať vo vzťahoch a živote správnou komunikáciou a otázkami, je to najpodstatnejšie.

Koučing vám ponúka nekonečné možnosti uplatnenia nielen v športe ale aj v bežnom živote. Pri riešení a rozhodovaní sa v škole, práci, vo vzťahových veciach, v rodine a partnerských vzťahoch.