Vyhľadávanie   Ikona Facebook
Čo majú títo úspešní športovci spoločné?
Vedia, že tréning mentálnych zručností posúva ich výkonosť.

Mentálny tréning

MENTÁLNY TRÉNING je poradenstvom, ktoré využíva historicky overené „múdrosti“ na zlepšenie výkonu športovcov. Cieľom mentálneho tréningu je pomôcť športovcom a tímom dosiahnuť čo najlepšiu výkonnosť tak, že športovec postupne zlepšuje určité mentálne návyky a zručnosti. Tréning používa rôzne techniky a metódy ako sú: relaxácia, vizualizácia, koncentrácia, sebapozorovanie, postupy na zvládnutie stresu, emócii, odbúranie strachu zo zlyhania, harmonizáciu a zvyšovanie sebavedomia.

Mnoho trénerov, či športovcov si myslí, že mentálna a fyzická stránka spolu nesúvisia. Mylne sa domnievajú, že najprv musia perfektne zvládnuť kondičnú prípravu, ovládať techniku a taktiku a až tak môžu pracovať na mentálnych zručnostiach. Naš názor je, že nemôžeme oddeliť mentálne od fyzického, keď sa jedná o výkonnosť v športe.

Určite poznáte mnoho športovcov, ktorí boli označovaní ako „veľké talenty“ a mnohí aj ukončili svoju kariéru s nálepkou „večný talent“. Toto je dôkaz toho, že ich myseľ stála v ceste rozvoju ich potenciálu.

MENTÁLNY TRÉNER je špecialista, poradca a učiteľ, ktorý sa snaží viesť svojho klienta na základe výstupov silných a slabých stránok, ktoré odhalil vstupný rozhovor, či vyplnený formulár. Mentálny tréner je osoba, ktorá sa v dialógu s klientom snaží „viesť a usmerňovať“ klienta, s dôrazom na zvýšenie jeho výkonu, zlepšenie výsledkov, či iných mentálnych zručností. Mentálny tréner používa rôzne historicky a nielen v športe odskúšané postupy, metódy, techniky a stratégie.

Komu je určený mentálny tréning?

 • Všetkým, ktorý chcú na sebe pracovať, zlepšovať sa a objavovať samých seba.
 • Vrele odporúčame športovcom individuálnych a kolektívnych športov, rodičom, trénerom a rozhodcom.

Kedy je mentálny tréning potrebný?

Je niekoľko typických ukazovateľov – signálov, podľa ktorých vieme, že mentálnym tréningom dokážeme zlepšiť výkonnosť športovca.

 • Tvoj výkon je oveľa lepší na tréningu, ako počas zápasu.
 • Nehráš dobre, keď ťa iní pozorujú.
 • Cítiš pochybnosti o sebe pred zápasom.
 • Cítiš úzkosť, alebo strach počas zápasu.
 • Obmedzuješ svoj výkon očakávaniami vlastnými, či rodičov, trénera.
 • Vážiš si sám seba podľa toho, aký výkon podávaš.
 • Bojíš sa zobrať v kritických chvíľach zápasu zodpovednosť na seba.
 • Po zranení sa nevieš dostať do starej formy, aj napriek tomu, že si 100% fit.

Aký profit majú športovci z mentálneho tréningu?

 • Zlepšenie sústredenia.
 • Vybudovanie sebavedomia u športovcov, ktorí si neveria.
 • Rozvoj schopnosti zmieriť sa s chybami a neúspechom.
 • Pomôcť tímom pri rozvoji komunikačných schopností a vytváraní súdržnosti tímu.
 • Rozvoj sebavedomia a návrat po zranení.
 • Identifikácia zóny a častejšie vstupovanie do zóny.

Ako to vlastne funguje? Etapy mentálneho tréningu.

fazy
Hodnotiaci formulár Porozumenie objavovanie Plán mentálneho tréningu Mentálny tréning Aplikácia na konkrétny šport Záväzok Spätná väzba
Prvý krok je vyplnenie formulára s otázkami a monitoring jeho silných a slabých stránok. V tejto etape doplňujúcimi otázkami si „dotvoríme ucelený obraz“ o športovcovi a uistíme sa, či sme správne identifikovali výzvy pre mentálny tréning z prvej etapy, resp. tieto výzvy rozšírime. V tejto etape vytvoríme náčrt plánu mentálneho tréningu na základe fázy objavovania. Je to prvotný náčrt zmien, ktoré je potrebné z hľadiska športovca a jeho zlepšenia výkonu urobiť. Zvyčajne mentálny tréner ich zoraďuje od najdôležitejších po menej urgentné. V tejto etape začína samotný tréning pravidelnými sedeniami so športovcom a práca s rôznymi technikami, stratégiami na zlepšenie vytipovaných zručností. Jeho dĺžka záleží na dohode športovca s mentálnym trénerom a „rýchlosti vstrebávania“ nových poznatkov a ich aplikácia v praxi. V tejto etape, ktorá je vo väčšine prípadov časovo totožná s predchádzajúcou etapou sa snažíme ísť so športovcom do jeho prostredia a integrovať mentálne zručnosti na konkrétny druh športu. V tejto etape sa snažíme „zaviazať športovca“, aby vytrval v nastúpenej ceste a aby jednotlivé techniky praktizoval minimálne 21 dní (aby sa mu vryli pod kožu) a v prípade nových výziev bol schopný aplikovať už naučené techniky. V tejto etape si vyžiadame spätnú väzbu od športovca hodnotiacim formulárom, ako sa zlepšil jeho výkon resp. zručnosti. Táto spätná väzba je dôležitá nielen pre športovca, ale aj mentálneho trénera a ich ďalšiu spoluprácu.