Vyhľadávanie   Ikona Facebook
Čo majú títo úspešní športovci spoločné?
Vedia, že tréning mentálnych zručností posúva ich výkonosť.

Programy mentálneho tréningu a koučingu

hráč tréner tím rodičia a deti koučing manažér

PROGRAM HRÁČ

Milan Lalkovič
Tento program identifikuje silné a slabé stránky hráča, odhalí jeho mentálne výzvy, či prekážky. Každá kapitola bude odkrývať jeho skrytý potenciál a naučí ho pracovať systematicky na zlepšení jeho výkonu.

Počas Mentálneho tréningu bude hráč pracovať s týmito témami:

 • vybral som si správny šport? Napĺňa ma? Som šťastný?
 • určovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, sila cieľov,
 • očakávania a sebalimitujúce predsudky,
 • viera vo vlastné schopnosti,
 • tak ako premýšľam- tým som, tak hrám,
 • koncentrácia a sústredenie,
 • postoj víťaza,
 • sebavedomie a úcta k sebe, spoluhráčom, trénerovi, súperom,
 • nastavenie mysle na tréning a výkonnosť,
 • kontrola emócii a pokojná myseľ,
 • strach zo zlyhania, stres. Ako ich odbúrať?
 • motivácia, vonkajšia, vnútorná,
 • čo je ZÓNA, ako v nej zotrvať čo najdlhšie…
 • rutiny pred výkonom,
 • rozprávanie sebahovor,
 • mentálna húževnatosť,
 • vizualizačné techniky, predstava úspechu,
 • relaxačné techniky,
 • využívaš pre svoj rast veci medzi „nebom a zemou“ ?
 • kto som? poznám sám seba?

PROGRAM TRÉNER

Martin Pospíšil
Tento program trénerom umožní sa dívať na hráča, tím z iného uhla pohľadu. Naučí ich precítiť hráčove myslenie, potreby, jeho videnie „sveta“. Je to program na zlepšenie komunikácie medzi trénerom a hráčom, na zvýšenie dôvery v hráčove schopnosti, jeho individualitu, jedinečnosť. Naučí ho pracovať a odkrývať jeho neobmedzený potenciál.

Témy, s ktorými sa tréner v tomto programe stretne:

 • 10 krokov k vybudovaniu postoja víťazov,
 • vybudovanie tímu, ktorý má PMP (Pozitívny, Mentálny Postoj)
 • dokonalý hráč. Existuje taký? Jeho hardware a software.
 • budovanie sebadôvery v hráčoch a tímoch-7kľúčových krokov,
 • situácie, ktoré ohrozujú sebavedomie
 • pozitívny sebahovor,
 • disciplína myšlienok a emócii,
 • 12 krokov na dosiahnutie sebakontroly,
 • určovanie smeru koncentrácie a pozornosti,
 • vizualizačné techniky, predstava úspechu,
 • mentálna húževnatosť, disciplinované myslenie- disciplinované konanie,
 • tréner ako VZOR,
 • chyby aj neúspech patria k športu, učenie sa z neúspechu,
 • cesta k majstrovstvu,
 • princípy dobrej komunikácie, kritika smerom k hráčom,
 • definovanie rolí- úlohy a zodpovednosti tímu,
 • prevencia zranení, reč tela a jeho signály,

PROGRAM TÍM

Basket
Tento program umožní tímu, jednotlivcom a jeho trénerovi hľadať a nachádzať všetko, čo sa skrýva pod pojmom „správna chémia tímu“.

Témy:

 • úloha mentálneho trénera na vytváraní stabilného tímu,
 • výzvy pre hráčov a trénera,
 • stabilita tímu, mentálne a emocionálne problémy, riešenia,
 • 4kroky na budovanie tímovej súdržnosti, tímová komunikácia, úloha trénera v tomto procese,
 • každý hráč tímu má svoj cieľ. Ako sa vytvára tímový cieľ?
 • cesta budúcnosti – tímová inteligencia, teambuliding

PROGRAM RODIČIA a DETI

V rámci tohto programu rodičia zodpovedajú niekoľko otázok a prídu na mnohé doposiaľ nepoznané odpovede.

 • Prečo chcem, aby moje dieťa športovalo? Čo je za tým?
 • Chcem mať z neho amatérskeho, či vrcholového športovca?
 • Chcem, aby bolo šťastné, zdravšie, vytrvalejšie?
 • Nie je za tým moja nenaplnená športová ambícia?
 • Viem, ako sa mám správať počas tréningov, zápasov?
 • Viem správne komunikovať s trénerom?
 • Kritika verzus pochvala.
 • Podlieham emóciam počas zápasu? Ako to ovplyvňuje športový výkon môjho dieťaťa?
 • Chcem aby moje dieťa či tím, v ktorom hrá dosahovalo výsledku na úkor radosti z pohybu?
 • Ako motivujem, či odmeňujem svoje dieťa po športovom výkone?
 • Poznám regeneračné, či relaxačné techniky, ako prevenciu pred zranením?
 • Aký je správny životný štýl, ak moje dieťa športuje?

PROGRAM KOUČING

Tento program pomôže rozmotať kĺbko problémov, ktoré sa snaží klient dlhodobo riešiť a nenachádza odpoveď. Prostredníctvom rozhovoru, otázok a vnútornej múdrosti klienta sa táto bariéra prelomí a klient nájde optimálne riešenia, ktoré mu zmenia kvalitu života. Či už športového, rodinného alebo vzťahového, KOUČING nie je len o ŠPORTE, je o ŽIVOTE. Viac informácií o koučingu.

PROGRAM MANAŽÉR

Program je určený všetkým riadiacim pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia, ktorí sa potrebujú naučiť:

 • ako odbúravať stres,
 • ako sa ľahko riešia problémy,
 • ako sa správne rozhodovať,
 • ako si zadeliť čas, aby ho bolo dosť na prácu, rodinu, koníčky,
 • ako motivovať seba a svojich podriadených,
 • ako odmeňovať seba a svojich podriadených,
 • ako resetovať hlavu „plnú“ myšlienok.

Súčasťou programu sú aj relaxačné techniky, zvážite využitie meditácia a jógy, prehodnotíte životnú filozofiu, životné hodnoty, životné ciele.

Príjmy z programu MANAŽÉR sú určené výhradne na rozvoj mládeže a na podporu projektov pre mládežnícky šport.