Vyhľadávanie   Ikona Facebook
Čo majú títo úspešní športovci spoločné?
Vedia, že tréning mentálnych zručností posúva ich výkonosť.

Únava športovcov, téma nanajvýš aktuálna

Je únava iná, než bola v minulosti? Čo všetko ju môže ovplyvňovať?

Bol by som rád, keby si tento príspevok našiel cestu ku všetkým ľuďom, trénerom, športovcom, ktorí sa podobne ako ja zamýšľajú, pozorujú a bádajú nad vecami súvisiacimi so športovým, či pracovným výkonom a porovnávajú súvislosti v minulosti a teraz. Rád by som dostal spätnú väzbu a váš názor na tieto skutočnosti.

Možno sa niekomu bude zdať, že už zachádzame až príliš do ezoteriky, či dokonca sci-fi, ale to nechám na každom z vás. Je pravda, že ľudia, ktorí sledujú a zbierajú informácie ohľadne zmien, ktoré v poslednom čase sú čoraz intenzívnejšie a je jedno či to má súvis s rokom 2012, koncom majského kalendára, či prechodom z 3D do 5D dimenzie, budú mať iný názor, ako tí, ktorí tieto veci prehliadajú, či neriešia, je to vec uhla pohľadu a názorov. Ja v plnej miere akceptujem tie vaše, ale riadim sa svojimi. V každom prípade je potrebné o tom rozprávať, lebo to môže slúžiť ako prevencia pred zraneniami, či inšpirácia na zlepšovanie výkonov.

Je zrejme, že zmeny je cítiť nielen na makro úrovni Zeme /napr. počasie, zemetrasenia, erupcie, tornáda…/, ale aj na mikro úrovni, na každom z nás a v každom z nás. Záleží od citlivosti jedinca, od úrovne jeho vnímania a vzostupu. Viem, že to súvisí s odlišnými formami energie, ktoré k nám prichádzajú, že to súvisí s „previbrovávaním“ na jemnejšie energie… Mám pocit, že zatiaľ len pasívne prijímame z času na čas informácie, že niektorý športovec, či „celebrita“ po nejakom výkone „len“ skolabovali, v tom horšom zomreli a príčinou bolo zlyhanie srdca u zdravého jedinca, ktorý je pomerne často lekársky sledovaný. Naposledy to so mnou „cuklo“ pri správe o úmrtí parkúrového koníka v priamom prenose, ktorý vyhral olympiádu. Podobných príkladov je veľa a možno aj Vy sami ste sporadicky pocítili nejaké nezvyčajné búšenie srdca, bolesti hlavy, či svalov, jednodňové zvracania, či hnačky. Po odbornom vyšetrení lekári konštatujú, že všetko je v poriadku, nanajvýš je to z pretrénovania, únavy, cestovania, vírusu.

Niektorí ľudia len usúdia, že niečo „je vo vzduchu“, či je to „medzi nebom a zemou“. Ja osobne sa prikláňam tiež ku konštatovaniu, že niečo je medzi nebom a zemou a snažím sa hľadať a zhromažďovať veci v tejto oblasti. Mojim vzorom je bývalý osobný tréner Jaromíra Jágra, Marián Jelínek (autor kníh o športových výkonov a súvislostí, ktoré to ovplyvňujú) a súčasní spolupracovníci z Centre Bon Santé, fyzioterapeut Vlado Ščerbanovský, jogín a astrológ Peter Mišík, Tonka Mačingová, či Terka Kliková. Spolu s nimi sa snažíme nazerať na športovcov, ako na bytosti nielen s fyzickým telom, ale aj s energetickým, mentálnym, či éterickým. Rôzne merania a subjektívne vyjadrenia samotných športovcov nás vedú ku konštatácii, že drvivá väčšina športovcov sú vo veľmi zlom stave z hľadiska energetického. Fungujú na rezervy a ich výkon je tým veľmi ovplyvnený a hrozí zranenie.

Pred pár týždňami som čítal o veľmi silnej slnečnej erupcii a následne silnom geomagnetickom pôsobení na všetko živé. Pozoroval som zvieratká a pýtal sa viacerých športovcov, ako sa cítia počas týchto dní a odpoveď bola pre mňa nie prekvapujúca. Veľká únava, bolesti svalov, hlavy, žlčníkové a tráviace problémy, spavosť, nekoncentrovanosť. U viacerých tento stav dokonca v rozmedzí pár hodín spôsobil vážnejšie zranenia svalov, či pohybového aparátu. Tiež z vyjadrení viacerých trénerov som mohol konštatovať, že zverenci sa im javia bez energie, výkonu, že sú málo koncentrovaní, či vnímaví.

Uvediem jeden príklad. Po nástupe trénera Weissa do Slovana po asi 2 týždňoch otvorene a verejne konštatoval, že hráči sa mu zdajú veľmi slabo kondične pripravení a v nahustenom kolotoči domáci pohár, liga, európska liga sa to javí, ako veľké negatívum, hráči pôsobia unavene. Keď som si pozrel archívne články o zimnej príprave pod vedením trénera Jarolíma, ktorý si potrpí na kondíciu, tak hráči aj samotný tréner konštatovali, že takú tvrdú prípravu si nepamätajú. To isté mi potvrdili viacerí kondiční tréneri, že objemovo hráči trénujú stále viac, ale výsledky sú z nepochopiteľných príčin slabšie. Doslova niektorí trpia syndrómom vyhorenia…

Zrejme je na mieste otázka, čo s tým? Akou cestou sa uberať, keď sa ukazuje, že viac nabehať, viac naposilovať, viac odstrieľať, čiže práca na fyzickom tele už neposúva jednotlivca, či kolektív k lepším výsledkom, má svoje hranice…

Preto viacerí tréneri po konzultáciach s odborníkmi (majúci širší hráčsky káder) pristúpili k rotácii hráčov a pravidelnému striedaniu hráčov na ligové, či pohárové zápasy, uvedomujúc si, že je lepšie rozdeliť náročnosť a únavu zápasov a cestovania na viacerých hráčov a neisť do rizika „vyhorenia“, či zranení, lebo sezóna je dlhá a náročná. Posilnili stránku pozápasovej regenerácie, kde sa snažia využívať najmodernejšie výdobytky vedy a techniky v podobe rôznych prístrojov – Quantum medical, či minerálnych a vitaminových doplnkov. Zredukovali kvantitu a dĺžku tréningov a viac sa zameriavajú na kvalitu a zisťujú, že stačí kvalitný hodinový tréning. Mnohí začali využívať služby špecialistov na harmonizáciu a bioregeneráciu (kryštaloterapia, orgonitové harmonizéry ), ktoré im dávajú dostatočnú spätnú väzbu o stave toho ktorého hráča a individuálne mu programujú jeho tréningové zaťaženie a následnú regeneráciu. Tiež v nemalej miere sa pracuje s mentálnym trénerom s technikami vizualizácie, koncentrácie a meditácie, ktoré nahrádzajú určitú formu fyzického tréningu a majú neuveriteľné priaznivé účinky na zvyšovanie energie, vitality a tvorivých schopností športovcov. Do komplexnej starostlivosti o hráčov zapadá ako dôležitá zložka, príprava jedálnička a zvlášť v dnešnej uponáhľanej „reklamno-zavádzacej“ dobe má strava veľkú zásluhu na zvyšovaní, či naopak znižovaní športového výkonu, nezabúdajúc na „múdry pitný režim“.

Druhá cesta, ktorú sledujem u „konzervatívnych“ trénerov, je cesta, ktorá sa dá nazvať: “keď to fungovalo pred 20 rokmi, tak musí to aj dnes“, myslím tréningové jednotky, objemy, záťaže, postupy a nazeranie na tréningový proces. A tak po zlom výkone, z dôvodu únavy, nasleduje namiesto regenerácie ešte ťažší tréning, väčšie objemy, či intenzita, veď raz sa to musí zlomiť… Potom nasledujú reči o slabej tréningovej morálke a ak nepríde zranenie, tak určite strata dôvery hráča v trénera a opačne…O preh­lbujúcej sa bariére v komunikácii, ani nehovorím…

Verím, že som touto témou upriamil vašu pozornosť aj na iné videnie vecí, aké ste mali zaužívané a chcem vás poprosiť o váš názor, ako to vnímate a cítite vy. Či ste si vo svojej trénerskej praxi všimli takéto, či podobné veci a ako na ne reagujete, či ako ich riešite?

Ďakujem za vaše názory, s ktorými budeme v rámci nášho Centra pracovať a prispeje to k zlepšeniu výkonov Vás, Vašich zverencov či tímov a samozrejme sa s Vami radi o to podelíme.

Diskusia k článku

Juraj Hliva
21. 11. 2016 10:35
Únava športovcov, téma nanajvýš aktuálna

Vážený autor článku. nechcem sa zamerať na spirituálny pohľad na únavu a článku, ktorý ste napísal. Prečo nie. Iba pre tých ktorý neveria. Ale podľa mňa máte pravdu. To či problémy súvisia zo spirituálnou rovinou pochopenia, nato treba pochopenie a štúdium, tak ako aj výsledky v oblasti tréningu prichádzajú postupne.

To znamená, že súhlasím z vašim článkom obsahovo, vecne. Prečo sním súhlasím? Ja nie som dnes športovec a takmer vôbec nešportujem na úrovni profesionálov ani amatérov. V minulosti som však aktívne športoval a duch športovca, odhodlanie som si zachoval. Akurát moje odhodlanie a výdrž premietam do inej podoby. Aby som sa však vrátil k podstate článku a únavy ako aj previbrovaniu.

Ako príklad uvediem magnet. Slabší aj silnejší. Ak budete k sebe prikladať rôzne magnety kladným či záporným pólom, budú sa tieto magnety priťahovať alebo odpudzovať rôznou intenzitou, teda silou. A tak je to aj vo vzťahu človek Zem, teda vibrácia človeka k magnetizmu zeme. Je to os sile a vnímavosti jedincov na tieto vibrácie, Preto tá nepochopiteľná ú­nava.

Takže prečo som sa rozhodol reagovať?

S týmto fenoménom sa trápim už nekonečne dlho. Pri snahe to riešiť som narazil na veľké nevedomosti odborníkov psychiatrov a psychológov. nakoniec štúdiom som dospel k záverom ktoré sú vysvetliteľné práve týmito dejmi v prírode. S čím som sa stretol ja a čo sa vlastne deje?

Nekonečná únava, nadmerné a rýchle vyčerpanie skutočne súvisia s vnímavosťou jedincov osôb na vibrácie zeme či kozmu. tak ako príliv a odliv reaguje na mesiac.

Po roku 2012 zem prešla do novej fázy vibrácii. rokom 2012 sa skončili vibrácie na ktoré sme boli nastavený. Tieto nové vibrácie budú silnieť.

Vnímavosť jedincov je ale rôzna. Táto vnímavosť súvisí nie len fyzickými dispozíciami ale aj psychickými. Čo psychika nedovolí to telo nespavý.

Tieto skutočnosti súvisia ale aj s inými faktormi ako sú fyzické dispozície. A to od temperamentu, vrodených povahových čŕt a dispozícii. Aby som sa nerozpisoval moc dopodrobna. Ide o to či ste Intovert alebo Extrover.

Introverti sú hlboko vnímavý na podnety. Extroverti sú zameraný na výkon, sú menej citlivý – vnímavý no o to viac priebojnejší. Pozor však na neznámu oblasť, ktorá nie je známa ani odborníkom Introverti sa ďalej odlišujú na Vysoko reaktívne typy, ktorý sú práve na previbrovanie mimoriadne vnímavý. Introverti mimoriadne vnímajú kozmickú energiu ktorú ak nevedia spracovať spôsobuje nadmernú únavu. To znamená, že previbrovanie Zeme súvisí aj s previbrovaním príjmu kozmickej energie a teda schopnosti reagovať, resp. vnímavosť na tieto energie bude pre mnohých aj odborníkov ešte dlho neznáma. Odborníci psychológovia totižto tieto argumenty neuznávajú nakoľko sú nevedecké.

Únava športovcov, téma nanajvýš aktuálna – reagovanie.

Iba som načrtol o čo ide. Vedel by som reagovať aj obšírnejšie. Nerád by som však vyvolal mojou snahou a podelenie sa o informácie v uvedenej oblasti špekulácie. Som však jeden stých jedincov, ktorý sa rozhodol odhaliť v čom je problém. A musím povedať, že práve táto úvaha a postoj sa zaoberať v prevencii, či odolávaniu nadmernej únave, vyčerpanosti sa zdá byť správna.

Odporúčam knihu veľmi profesionálne spracovanú v tejto oblasti: Úspešný Introvert ( Sila Introvertov vo svete ktorý nikdy neprestáva hovoriť )

S pozdravom Juraj

Robert
6. 12. 2011 23:51
odpoved 2

Trénera mládeže robím už viac ako 25 rokov a Vaše pozorovania, ktorých symptómy opisujete dôverne poznám. Zdôrazňujem, že sa týkajú hlavne mládeže do 18 rokov, ktorej sa celý život venujem. Počas mojej praxe som ich riešil rôzne – najmä pred 20 rokmi pod vplyvom nedostatku iných možností nebol problém aj s deťmi trénovať aj 6 dní v týždni a ešte aj na hodinách športovej prípravy v škole. Intenzitu a najmä rýchlosť učenia sme mohli prispôsobiť dostatku času na prípravu. Zápasy boli vyvrcholením snaženia hráčov a zároveň testom pre trénera čo, ako, do akej hĺbky so zverencami natrénoval. Aj vtedy sa objavovali syndrómy „pretrénovanosti“, vyhorenia, či jednoducho „ho začalo baviť niečo iné“. Často sme to pozorovali pri prechode z kategórie žiak do dorastu(cca 15 – 16 rokov). Myslím, že sa tam prejavovali aj tie symptómy o ktorých hovoríte, ale bolo tam aj množstvo iných dôvodov. Sledujem to celý svoj trénerský život (aj hráčsky) a vždy znova a znova hľadám východiská – sústredenia, hravé tréningy, zmena štýlu práce s družstvom, cvičenie jogy, strečing, balančné cvičenia, mentálne cvičenia na sústredenie, .....
Dnes sa k týmto veciam pridáva aj nechuť mladých športovať, nedostatočná motivácia, obrovský rozptyl záujmov, nevyhranenosť cieľov (ani sa nad nimi nezamýšľajú), nerešpektovanie znalostí a vedomostí inej osoby – trénera,…
Mám už po päťdesiatke a tak mám morálne právo ☺ (skúsenosti a prežitky) aby som si mohol posťažovať. Ale to nie je to pravé – myslím si, že ak športovec sám nechce, tak mu nič nepomôže a ak chce a neide to, tak je každá rada dobrá. Určite aj tá Vaša! Bohužiaľ aj Vy by ste zistili v praxi, že u mnohých to nie sú popisované syndrómy, ale jednoducho nechuť tvrdo pracovať, pohodlnosť, veľmi malá, alebo žiadna motivácia, presvedčenie že je treba „nespotiť sa“ iba si zahrať a pokiaľ možno podľa vlastných pravidiel, ktoré mi vyhovujú.
Držím Vám palce pri Vašej práci na skvalitnení prípravy a výkonov športovcov, som zástanca všetkých metód a spôsobov, ktoré sú na športovú prípravu mládeže a vrcholových športovcov vhodné a nepoškodia organizmus a ani psyché športovca.

Mária
26. 11. 2011 15:56
odpoved

V prvom rade, rada by som sa poďakovala za veľmi zaujímavý článok, ktorý som si aj rada prečítala.
V plnej miere súhlasím sa názorom uvedenými vo Vašom príspevku. Určite to pomôže ku inšpirácii a ku zlepšeniu výkonov u športovcov.
Žijeme v inej dobe, v inej generácii, veda pokročila s mílovymi rozmermi a preto veľa z nás tvrdí, že sa okolo nás dejú čudesné veci. Áno môže to byť pravda, že to má určitý vplyv na energiu športovca a všeobecne na nás všetkých. Už aj v mojej praxi sa stalo, že družstvo bolo maximálne dobre fyzicky a kondične pripravené a podali sme minimálny výkon a nie ten, ktorý sme očakávali. Bolo to len pár rokov dozadu a tiež sme si kládli otázku, kde nastala chyba a prišli sme k názoru, že hráčky boli pretrénované a zle načasované. Možná, že aj vtedy to zapríčinili nadprirodzené sily a teraz to môžeme pripísať k výrazu, že niečo zvláštne je vo vzduchu, čo spôsobilo úbytok hráčskej energie.
Ja osobne si myslím, že hlavnú vinu môžeme niesť my tréneri, že chyba je v niektorých z nás. Pretože zaťažujeme a požadujeme v dnešnej dobe od našich zverencov, možná príliš veľa a nad ich sily. Možná, že celý náš prístup je viac profesionálny a viacej na úrovni businessu.
Možná, že by sa trebalo vrátiť ku základom ako za starých čias, kedy sme nepoznali slovo pretrénovanosť alebo vypálenie, únava a stres. Všetko sa robilo pre vzájomné nadšenie, pre odreagovanie sa z každodenného kolobehu života, pre radosť z pohybu. Za starých čias šport bol pre nás výchovou osobnosti, rozvíjali sme sa fyzicky aj psychicky, zdokonalovali sa vo tvorivosti a fantázii, samozrejme stále za rovnakým cieľom podať čo najlepší výkon a za víťazstvom.
Ja osobne patrím ku tej staršej generácie trénerov a pohybujem sa v nej niekoľko desiatky rokov, kde vnímam a vidím, že začínajúc sa už v mládežníckych kategóriach sa robia chyby.
Požaduje sa väčšia intenzita na tréningoch, nátlaky sú omnoho silnejšie, preceňujú a preťažujú sa výkony u detí už medzi 10 – 14 ročnými. V niektorých kluboch hráčky už hrajú aj vo viacerých súťažiach naraz. Pravdou je, že pre samotné hráčky v daných situáciach to aj vyhovuje, lebo žijú s vedomím, že sú dobré.
Miesto toho, aby sa také typy hráčok šetrilo a budovalo pre dobré a perspektívne hráčky do budúcnosti, aby to napredovalo a malo aj radosť zo svojho postupu hore, robí sa pravý opak.
Potom by sa predišlo tomu, že v 14 a 15 ich rokoch sú hráčky vypálené, hráčky stratia motiváciu, vzdávajú sa, stratia záujem a je po nádeji.
Bolo by omnoho zaujímavejšie, keby sa mládež pripravovala najprv z vlastného záujmu,
pre dobro a význam pohybu pre ich zdravie, pre ich sebavedomie, pre zodpovednosť ku kolektívu, pre sebadôveru, pre rozvíjanie jednotlivca, no a hlavne pre zábavu a radosť.
Každý tréning by mal byť prispôsobený ku povahe a citlivosti jednotlivca. Nie každý je z rovnakého cesta. Máme rôznorodé vnímanie, inú mentalitu, inú energiu, na niekoho platí tvrdé slovo na druhej strane pochvalné, na niekoho palica na druhého objatie a toto cítenie a tento prístup by mal mať každý tréner, aby vznikla dôvera a harmónia v družstve, z ktorého by čerpalo energiu celé družstvo , ktorá je veľmi dôležitá pri výkone a schopnostiach športovca.
Toto je môj názor osobný a pravda aj z mojej vlastnej hráčskej a trénerskej skúsenosti.
Na záver ku Vášmu príspevku tiež súhlasím s Vašimi bádaniami a názormi a tá sa dá uskutočniť pri dnešnej modernej technike a znalostiach, že treba pracovať so psychikou a mentálnou prípravou, s technikou služieb špecialistov, s pravidelnou regeneráciou, keď
sú na to financie a klubové podmienky, určite to prispieva ku tvorivosti a k lepším schopnostiam a výkonom jednotlivcov a športovcov. Ale toto všetko už len pri vrcholových športovcov.

Názov príspevku:
Vaše meno:
Váš e-mail:
Citáciu urobte predsadením > pred každý riadok citovaného textu (napr. z iného príspevku).
Antispam: 1 + 2 =